Алтын бешик

Кыргызстандык башка улуттун өкүлдөрүнүн туулуп өскөн жери тууралуу жана Кыргызстанга иштегени, жашаганы келген чет мамлекеттик жарандардын өзүнүн киндик кан тамган жери жөнүндөгү программа. (Өлкөдөгү калктын жыштыгы, эс алуу жайлары, учак ж.б тамак-аштарына кеткен чыгымдар, кооптоонучу жерлери жана кызыктуу майрамдары тууралуу маалымат эфирде баяндалат).