Теледолбоор жөнүндө
«Асылзат» - теледолбоору айымдарга пайдалуу кеп-кеңештерди берүүчү программа.. Аталган долбоордо күнүмдүк тиричиликке жана сулуулукка, ден соолукка жана психология жаатындагы кенештер берилет.