Эл билет / Автордук укук боюнча билесизби? / 2020

1199

Кыргызстанда автордук укук толук кандуу корголобу деген жаратмандарды бушайман кылып келген суроонун тегерегиндеги талкуу "Эл билет" долбоорунан көрүңүздөр