Коррупция менен күрөштүн жаңы стратегиясы
Коррупция

Кыргызстанда 2021-24-жылдарга карата иштелип чыккан жаңы антикоррупциялык стратегия жемкорлукка каршы күрөштүн 80 ашык жаңы ыкмаларын өзүнө камтыйт. Негизги максат- буга чейин коррупцияны жоюуга багытталган иш-аракеттерди ырааттуу улантып, мамлекеттик органдардагы жемкорлукка каршы күрөштү жаңы механизмдер аркылуу жүргүзүп, өлкөнүн антикоррупциялык саясатын күчтөндүрүү.