Электрондук кызмат көрсөтүү боюнча окуулар
Кыргызстан жаңылыктары
Электрондук кызмат көрсөтүү боюнча окуулар

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ички жол-жоболорун гана эмес, аларды көрсөтүүнүн стандарттарын да түп-тамырынан өзгөртүү зарыл. 

Буга байланыштуу мамлекеттик органдар өздөрүнүн кызмат көрсөтүү стандарттарын оптимизациялоого киришкендигин айтат "Түндүк" мамлекеттик ишканасынын адистери. Алар мамлекеттик кызматкерлерге электрондук кызмат көрсөтүү жаатында, мамлекеттик кызмат көрсөтүү стандарттарын өзгөртүү боюнча окутууларды өткөрүшүүдө. Окутууда мамлекеттик кызматчыларга стандарттарды оптималдаштыруу боюнча маселелер жана алардын чечимдери туурасында талкуулар болот.