Өлкө аймагындагы темир жолдор оңдолуп, ишкана киреше таба баштады
Кыргызстан жаңылыктары
Өлкө аймагындагы темир жолдор оңдолуп, ишкана киреше таба баштады

Темир жол ишканасы киреше таба баштады. Июль айында аталган мекеменин жетекчиси алмашкандан кийин, 1 жарым млрд таза киреше алынып, өлкө аймагындагы темир жолдор оңдолууда.