Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңеши

КТРК Байкоочулар кеңешинин аткарган иштеринин жылдык отчеттору