Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимн
07:00 Беш ыргай
07:30 Музыка
09:00 Ретро музыка
09:30 Музыка
11:00 Жаңы ысым
11:30 Музыка
12:00 Сахна
13:00 Музыка
16:00 Беш ыргай
16:30 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка азыр эфирде
21:00 Сонун шоу (прямой эфир)
22:30 Музыка
00:00 Сахна
01:00 Музыка
03:00 Жаңы ысым
03:30 Музыка