Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Беш ыргай
07:30 Музыка
09:00 Ретро музыка
09:30 Музыка
11:00 Жаңы ысым
11:30 Музыка
12:00 Сахна
13:00 Ретро музыка
13:30 Музыка
16:00 Беш ыргай
16:30 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
22:00 Караоке. “Ырдайлы достор, ырдайлы”
22:20 Музыка
00:00 Сахна
01:00 Жаңы ысым
01:30 Музыка