Көрсөтүүлөр программасы

5:00 Таңкы концерт
5:40 Нуска
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таңкы концерт
6:50 Асыл ойлор
7:00 Таң шоокуму
9:00 Ала Тоо таңшыйт
9:20 Эл мурасы
9:30 Сайра комуз
9:50 Сөз дүйнө
10:00 Шашкедеги дил маек азыр эфирде
10:57 Анонс, музыка
11:00 Ыр десте
11:57 Анонс, музыка
12:00 Манас ааламы
12:10 Искусство чеберлеринин концерти
12:30 Адабияттык уктуруу
12:50 Анонс, музыка
13:00 Ой талкуу
13:57 Анонс, музыка
14:00 Келечек
14:57 Анонс, музыка
15:00 Нуска
15:20 Таңшы комуз
15:35 Поэзия мүнөттөрү
15:40 Диапазон
16:00 Башат
16:57 Анонс, музыка
17:00 Сен сүйгөн обон
17:20 Замандын залкарлары
17:25 Эстей жүр
17:35 Кылым мурасы-фольклор
17:55 Анонс, музыка
18:00 Эргиме
18:57 Анонс, музыка
19:00 Ыр десте
19:57 Анонс, музыка
20:00 Муза
20:20 Асыл ойлор
20:30 Жомок маалы
20:40 Полония
21:00 Кытай терезеси
22:00 Ала Тоо таңшыйт
22:20 Көркөм окуу
22:50 нон стоп
23:00 Бейпил түн
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:58 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:00 Шашкедеги дил маек
0:57 Анонс, музыка
1:00 Эргиме
1:57 Анонс, музыка
2:00 Көркөм окуу
2:30 Кыргыз радиосунда классика