Өнүгүү стратегиясы

2013-2015-жылга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы

2012-жылдын 6-декабрында КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан колдоого алынып, 2013-2015-жылга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы каналдын менеджменти тарабынан иштелип чыкты. Аталган документти иштеп чыгууда, өлкөнүн негизги каналын өнүктүрүү максатында коомдук жана жарандык коомчулук өкүлдөрүнөн кеңири масштабдагы кеңештер, ой-пикирлер кабыл алынып, документке камтылды.

КТРКнын Өнүгүү стратегиясы алдыдагы үч жылга карай милдеттерди жана максаттарды камтыйт. Эң негизгиси, коомдук берүүнүн принциптерине жараша корпорациянын өнүгүүсүнө карай максаттуу кадамдар каралган. Өнүгүү стратегиясында төмөнкүдөй милдеттер коюлган: эффективдүү менеджмент, санариптик берүүгө өтүү, контентти жакшыртуу, каражат табуу булактарын көбөйтүү, кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу жана каналдын техникалык жабдыктарын жаңылоо.

Толук маалымат

2017-2019-жылдарга карай Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Өнүгүү стратегиясы

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 2017-2019-жж Стратегиясы коллегиянын чечими менен иштелип чыккан документ. Документти штеп чыгууга КТРКнын башкы директорунун атайын буйругунун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. 2017-2019-жж Стратегия өсүп-өнүгүүгө, ийгиликтерге жетүүгө багытталып, өлкөнүн медиабазарындагы өзгөрүү жагдайлары дагы эске алынган. Мындан тышкары, 2017-2019-жж Стратегия КТРКнын биргеликте түзүмдүү жакшыртууга жана комплекстүү иш-чараларды өткөрүүгө багытталган:

  • - Башкаруу системасын кайрадан түзүү
  • - Жаңы телеканалдардын берүүлөрүн өнүктүрүү
  • - Каржы пландарынын жаңы көрсөткүчтөрүн киргизүү
  • - Интернет айдынында КТРКнын ишмердүүлүгүн жайылтуу
  • - КТРКнын көз карандысыз каржы механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү
  • - Кыргыз Республикасынын бюджетине күч келтирбөөнүн максатында коммерциалык кызматын өнүктүрүү
  • - КТРКнын ишмердүүлүгүнүн көтөрүүгө багытталган мыйзамдык документтерин жана нормативдик актыларды жогорку деңгээлге чыгаруу
Толук маалымат