Марина Айдыралиева: Музыкага болгон дарамети күчтүү балдар бар