Анара Тажибаева: Мугалимдик кесип күн сайын изденүүнү талап кылат