Исирадин Аманбаев: Бүгүнкү ырдалып жаткан ырлар улуттук кайрыктардан чыгып кетип жатат