Бекбекей, Шырылдаң: Өмүрзак Кайыпов & Турдукан Сарбанова