Кожогелди Култегин: Туулган күн – келген жашыңдын келишимдүү премьерасы, чыккан жашыңдын чырайлуу презентациясы