Нуржаасын Жумагулов: Өнүккөн мамлекетте өнүккөн чыгармачылык болот экен