Роза Шакирова: Мага батпай калган обондор бар же мен жеткире ырдай албайм