Шеркул Шерик уулу: Салттык күүлөрдүн салмагы оор, себеби кылымдар бою чертилип келген