Сейитбек Идирисов Тилдин баалуулуктарын изилдеп жаңы табылгаларды алып келишибиз керек