Жумакайрык: жекшемби, 21.07.2019 (21:00)

186

1. Жыл соңуна чейин 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү санарип ыкмасына өтөт.

2. КР - Корея: ишкер чөйрөнүн ортосунда да кызматташтык өнүгөт

3. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча коңшу өлкөлөрдөн бир топ алдыда.