Телеберүүлөр

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро Музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:00

ПРОФИЛАКТИКА

14:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

TOP NEWS

20:10

Музыка

21:00

Кош келиңиздер

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:00

ПРОФИЛАКТИКА

14:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

20:00

TOP NEWS

20:10

Музыка

21:00

Кош келиңиздер

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

TOP HIT (прямой)

20:30

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

19:00

TOP HIT (прямой)

20:30

Музыка

21:00

Сонун шоу (прямой эфир)

22:30

Музыка

0:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка

06:58

КР Гимни

07:00

Беш ыргай

07:30

Музыка

09:00

Ретро музыка

09:30 азыр эфирде

Музыка

11:00

Жаңы ысым

11:30

Музыка

12:00

Сахна

13:00

Музыка

14:00

Кош келиңиздер

15:00

Музыка

16:00

Беш ыргай

16:30

Музыка

17:00

Сахна

18:00

Музыка

21:00

Элдик Хит

22:00

Музыка

00:00

Сахна

1:00

Музыка

03:00

Жаңы ысым

03:30

Музыка