Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Маанай"
7:30 Документальный фильм "Древний Египет. Великое открытие"
8:20 "Доол" (Маданият)
8:25 Мультфильм "Потерянное звено"
9:00 Новости
9:05 Мультфильм "Потерянное звено" (продолжение)
10:00 Күндарек
10:05 Сериал "Капитанша". 16-я серия (заключительная)
10:56 "Таалимтай"
11:04 "Ойноп, оку!"
11:11 "Глобус"
11:36 "Бөбөк, сенин жомогуң"
11:44 "Жеткинчек шоу"
12:09 "Күн балдары"
12:34 Даректүү фильм "Булак" ("Кыргызфильм")
12:50 "Маанай"
13:00 Новости
13:10 Художественный фильм "Овердрайв"
14:00 Күндарек
14:10 Реклама, анонс
14:15 Художественный фильм "Овердрайв" (продолжение)
14:57 "Кер өзөн" (Маданият)
15:00 Новости
15:10 Реклама, анонс
15:15 Ролики
15:20 "Жүңгөгө сапар"
16:20 "Аруузат" азыр эфирде
17:00 Күндарек
17:10 Реклама, анонс
17:14 Документальный фильм "Боом" ("Кыргызфильм")
17:31 "Улуу жол" КР эл артисти Табылды Актан
18:31 Реклама, анонс
18:35 "Абаз" Телесынак
19:20 Реклама, анонс
19:25 "Телеклиника" Инфаркт оорусу
19:50 Реклама, анонс
19:55 "Не Жаңылык"
20:20 Реклама, анонс
20:25 "Эрке Сары"
20:55 Реклама, анонс
21:00 Итоги недели
22:00 Реклама, анонс
22:05 "Жашоо керемет" Музыкалык программа
23:05 "One travel"
23:30 Көркөм фильм "Кокуй кошуна"