Көрсөтүүлөр программасы

1:40 "Провинциалки". Художественный фильм
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:42 "Бухта Хищников". Документальный фильм
4:32 "Кыйырдагы кыргыз үй". Турдубүбү Кыдырбаева - уз чебер
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:42 "Алымкан". Көркөм телефильм ("Кыргызтелефильм")
6:50 "Кардиограмма". Кыска метраждуу көркөм фильм
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Күндарек
7:10 "С.Чокморов". Документальный фильм
7:58 "Санниковдун жери". Көркөм фильм
9:00 Күндарек
9:10 "Санниковдун жери" (уландысы)
9:36 "Саяпкер". Даректүү телефильм ("Кыргызтелефильм")
10:00 Новости
10:10 Штаб. Прямое подключение Саламаттык сактоо министрлиги
10:25 "Жашоо сүртүмдөрү". Сериал. 53-серия
11:00 Новости
11:10 Штаб. Прямое подключение Пресс-брифинг. Оперштаб
11:25 "Жашоо сүртүмдөрү" (уландысы)
12:00 Дүйнө жаңылыктары
12:10 "Жашоо сүртүмдөрү" (уландысы)
12:35 "Чиркейдин сыры". Даректүү фильм
12:40 "Врач на связи"
13:00 Күндарек
13:15 "Мелодии узоров". Телефильм ("Кыргызтелефильм")
13:29 "Кыйырдагы кыргыздар".Голландия
14:00 Дүйнө жаңылыктары
14:10 Штаб. Прямое подключение Пресс-брифинг. Оперштаб
14:30 "Дарика". Телефильм-концерт ("Кыргызтелефильм")
15:00 Күндарек
15:10 Штаб. Прямое подключение Пресс-брифинг. Оперштаб
15:30 "Жүңгөгө сапар"
16:00 Дүйнө жаңылыктары
16:10 "Суперхищник Касатка". Документальный фильм
17:00 Күндарек
17:20 "Эне жүрөгү". Көркөм фильм
18:48 "Кумура". Кыска метраждуу көркөм фильм
19:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
19:50 "Дарыгер байланышта"
20:10 "Күч бирдикте”. Ролик("Кыргызтелефильм")
20:24 "Өмүр сызыгы". Эмил Өмүров
21:00 "Ала-Тоо" Маалымат программасы
21:50 Атайын репортаж азыр эфирде
22:00 "Би-Би-Сиден" дүйнөлүк жаңылыктар
22:15 "Жашоо сүртүмдөрү". Сериал. 54-серия
23:55 "Сирано" . Художественный фильм