Көрсөтүүлөр программасы

0:45 "Т-34". Художественный фильм
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:42 "Дельфины и киты". Документальный фильм
4:25 "Ата Журт". Көркөм фильм ("Кыргызфильм")
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:42 "Ата Журт" (уландысы)
6:32 "Маанай"
6:47 "Чопо чоор"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Күндарек
7:10 "Жираф". Документальный фильм
7:33 "Саратан". Көркөм фильм
8:57 "Кер өзөн"
9:00 Күндарек
9:10 Штаб. Прямое подключение
9:30 "Книга джунглей" Художественный фильм
10:00 Новости
10:10 Штаб. Прямое подключение. Ош
10:25 "Книга джунглей" (продолжение)
11:00 Новости
11:10 Штаб. Прямое подключение. Жалал-Абад
11:25 "Книга джунглей" (продолжение)
12:00 Дүйнө жаңылыктары
12:10 "Ойноп, оку!"
12:18 "Таалимтай"
12:26 "Күн балдары"
12:51 "Бөбөк, сенин жомогуң"
13:00 Күндарек
13:15 "Жүңгөгө сапар"
14:00 Дүйнө жаңылыктары
14:10 Штаб. Прямое подключение. Нарын
14:30 "Лучшее во мне". Художественный фильм
15:00 Новости
15:10 Штаб. Прямое подключение
15:30 "Лучшее во мне" (продолжение) азыр эфирде
16:00 Дүйнө жаңылыктары
16:10 "Лучшее во мне" (продолжение)
17:00 Күндарек
17:15 Концерт камерной музыки. Солист - А. Балашов (г. Москва)
18:20 "Дудук кыз". Көркөм фильм
19:55 "Телеклиника"
20:25 "Сүрөттөр сүйлөйт". Айып Алакунов
21:00 Итоги недели
22:05 Т. Черикчиева ырдайт