Программа передач

0:51 "Любовь на особом уровне". Художественный фильм
2:43 "Мурас. Даректүү фильм
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:37 "Наследники". Сериал. 8-я серия
4:36 "Сурнай. Камыш сурнай"
4:45 "Чала спортик". Көркөм фильм
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:32 "Чала спортик" (уландысы)
6:42 "Телекүзөт"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Күндарек
7:10 "ЗАМАНА"
9:00 Күндарек
9:10 "ЗАМАНА"
10:00 "Наследники". Сериал. 9-я серия
11:00 Новости
11:15 "Эртугрул". Сериал. 100-серия
12:06 "Не ищи объяснения". Художественный фильм ("Кыргызфильм")
13:00 Күндарек
13:15 "Не ищи объяснения" (продолжение)
13:40 "Ала-Тоо таңшыйт". Канымжан Жаманбаева
15:00 Новости
15:20 "Жүңгөгө сапар"
16:20 "Аруузат"
17:00 Күндарек
17:21 "Манас таануу"
17:59 "Санарип Кыргызстан"
18:15 "Парламент"
19:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
19:45 "Агрочарба"
20:10 "Эл билет"
21:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
21:45 "Аймактарды өнүктүрүү"
22:00 "Би-Би-Сиден" дүйнөлүк жаңылыктар
22:15 "Сонун шоу"
23:15 "Аккордеон, сыздачы"