Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:20 Muz-Time
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:26 Таалимтай
10:34 Мультсериал КР
10:49 Muz-Time
11:01 Мультфильмы азыр эфирде
12:31 СТС kids
16:31 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Таалимтай
20:09 Мультсериал КР
20:24 Мультсериал
20:49 Мультфильмы
21:58 Тамсил
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни