Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:06 Muz-Time
8:16 Мультсериал КР
8:30 СТС kids
10:00 Мультсериал КР
10:03 Кароо-сынак
11:12 Мультсериал КР
11:15 Сериал КР
11:31 Сериал КР
11:46 Muz-Time
11:56 Мультсериал КР
12:07 Мультсериал
12:31 СТС kids
16:31 Мультсериал КР
16:34 Мультфильмы КР
17:57 Мультсериал КР
18:01 СТС kids
20:01 Мультсериал КР
20:04 Кароо-сынак
21:13 Мультсериал КР
21:16 Сериал КР
21:31 Мультсериал
21:54 Мультсериал КР
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни