Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:28 Тамсил
8:30 СТС kids
10:00 Мультсериал КР
10:03 Манас таануу
10:43 Тамсил
10:44 Мультсериал
11:09 Мультфильмы
12:31 СТС kids
16:31 Тамсил
16:33 Мультфильмы КР
18:01 СТС kids
20:02 Мультсериал КР
20:05 Манас таануу
20:44 Тамсил
20:45 Сонун ыр
20:47 Мультфильмы КР
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни