Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:02 Мультфильмы КР
8:18 Сонун ыр
8:20 Мультсериал
8:26 Мультсериал
8:31 Мультсериал
8:33 Мультсериал
8:39 Мультсериал КР
8:46 Мультсериал
8:54 Мультсериал КР
9:02 Мультфильмы
10:22 Мультсериал
10:27 Глобус
10:52 Мультфильмы КР
11:12 Muz-Time
11:22 Художественный фильм
12:45 Мультсериал
12:52 Мультсериал
12:53 Мультфильмы
14:24 Muz-Time
14:30 Реклама, анонс
14:32 Мультфильмы КР
15:48 Сонун ыр
15:50 Мультсериал
15:56 Мультсериал
16:01 Мультсериал
16:03 Мультсериал
16:09 Мультсериал КР
16:16 Мультсериал
16:24 Мультсериал КР
16:32 Мультфильмы КР азыр эфирде
16:50 Мультфильмы
18:12 Мультсериал
18:15 Художественный фильм
19:38 Мультсериал
19:45 Мультсериал
19:46 Глобус
20:11 Сонун ыр
20:12 Muz-Time
20:22 Мультфильм
21:54 Muz-Time
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни