Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:18 Мультсериал
8:22 Мультсериал
10:39 Мультфильмы КР
11:07 Мультсериал КР
11:30 Сонун ыр
11:32 Muz-Time
11:42 Художественный фильм
13:18 Мультфильмы КР
14:30 Сонун ыр
14:32 Мультфильмы
15:48 Мультсериал
15:52 Мультсериал
16:32 Художественный фильм
18:08 Мультфильмы КР
18:37 Мультсериал КР
19:00 Сонун ыр
19:02 Muz-Time
19:12 Мультфильмы КР
20:49 Мультфильмы КР
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни