Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:22 Мультсериал
9:02 Глобус
9:27 Тамсил
9:29 Мультфильмы
11:07 Мультсериал КР
11:37 Сериал КР
11:52 Muz-Time
12:02 Художественный фильм
13:24 Мультфильмы
14:30 Сонун ыр
14:32 Мультфильмы
15:52 Мультсериал
16:32 Тамсил
16:34 Мультфильмы
18:10 Художественный фильм
19:32 Глобус азыр эфирде
19:57 Muz-Time
20:07 Мультсериал КР
20:37 Сериал КР
20:54 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни