Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:30 СТС kids
10:00 English today
10:10 Мультсериал КР
10:39 Мультсериал
11:05 Мультфильмы
12:30 СТС kids
16:30 Мультфильмы
17:59 Тамсил
18:00 СТС kids
20:00 English today
20:10 Мультсериал
20:36 Мультсериал КР
21:05 Мультсериал
21:50 Muz-Time
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни