Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:28 Мультсериал
8:31 СТС kids
10:00 Концерт
11:37 Менин оюм
11:42 Сонун ыр
11:44 Бөбөк сенин жомогуң
11:54 Сыймык
12:02 Баластан шоу
12:27 Сонун ыр
12:29 Концерт "Күн балдары"
12:54 Менин оюм
12:59 Бөбөк сенин жомогуң
13:09 Мультфильмы
13:49 Сыймык
13:54 Сонун ыр
13:56 Менин оюм
14:01 Muz-Time
14:11 Мультсериал
14:31 СТС kids
16:31 Muz-Time
16:41 Менин оюм
16:46 Бөбөк сенин жомогуң
16:56 Сонун ыр
16:58 Концерт "Күн балдары"
17:38 Менин оюм
17:43 Бөбөк сенин жомогуң
17:53 Сонун ыр
17:55 Сыймык
18:01 СТС kids
20:03 Баластан шоу
20:28 Сонун ыр
20:30 Концерт "Күн балдары"
20:55 Бөбөк сенин жомогуң
21:05 Сонун ыр
21:07 Менин оюм
21:12 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!