Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:16 Сонун ыр
8:18 Тамсил
8:22 Соц ролик
8:27 Мультсериал КР
8:30 СТС kids
10:00 Мультсериал КР
10:11 Сонун ыр
10:12 Мультсериал КР
10:15 Muz-Time
10:26 Манас таануу
11:01 Мультфильмы
12:31 СТС kids
16:31 Мультфильмы
18:00 СТС kids
20:02 Мультсериал КР
20:05 Манас таануу
20:50 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни