Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультфильмы
8:22 Мультсериал
8:30 СТС kids
10:00 Мультсериал КР
10:21 Сериал КР
10:26 Таалимтай
10:34 Мультсериал КР
11:00 Мультфильмы
12:30 СТС kids
16:32 Мультфильмы
17:53 Мультсериал КР
18:00 СТС kids
20:00 Мультсериал КР
20:21 Сериал КР
20:25 Сонун ыр
20:27 Таалимтай
20:35 Мультсериал КР
21:50 Muz-Time
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни