Программа передач

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Сонун ыр
7:02 Мультсериал
7:05 Мультфильмы
8:21 Тамсил
8:22 Мультсериал
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:23 Сонун ыр
10:26 Тамсил
10:28 Мультсериал КР
11:00 Muz-Time
11:11 Мультфильмы
12:31 СТС kids
16:31 Тамсил
16:35 Мультсериал
16:58 Сонун ыр
17:01 Мультсериал КР
17:33 Мультсериал
18:01 СТС kids
20:01 Сонун ыр
20:03 Мультсериал
20:06 Тамсил
20:10 Muz-Time
20:20 Мультфильмы
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни