Программа передач

1:15 "Концерт классической музыки" "Шедевры оперной классики"
2:25 Документальный фильм "Древний город в небесах. Мачу-Пикчу"
3:20 Чыгармачылык кече Калыйбек Тагаевдин чыгармачылыгына 60 жыл
5:25 Көркөм тасма "Мезгил жана Алыкул"
6:45 "Алтын казына"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:00 Художественный фильм "Зеленая миля"
9:45 "Алтын казына"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:00 Маараке-салтанат "Мамлекеттик тил" мыйзамынын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата
12:35 "Арноо концерти"
13:40 "Шайыр апалар" "Кара-Көл айымдары" Жалал-Абад облусу, Кара-Көл шаары
15:10 Даректүү тасма Эне тил
15:30 Эскерүү кече Константин Юдахинге 125 жыл
16:30 "Тил-улуттук кенч" Түгөлбай Сыдыкбеков
16:45 "Кыргызга кызмат кылгандар" Константин Юдахин
17:10 Көркөм тасма "Өрүкзардагы баян" Ж.Сейдакматованын 80 жылдыгына карата
18:20 Журналист сабат үлгүсү" Мамлекеттик тил күнүнө карата
19:20 "Тамсил" "Учканды унуткан карга"
19:30 "Мартабаң бийиктесин мамлекеттик тил!" "Мамлекеттик тил" мыйзамынын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата
19:45 "Кылым күүлөрү"
20:00 "Ким макул?" Ток-шоу
21:00 "Өкүт" Баялы Исакеев
21:20 Адабий-музыкалык кече "Улук болсом-тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун"
22:25 Көркөм тасма "Мезгил жана Алыкул"
23:50 Эскерүү кече Константин Юдахинге 125 жыл