Көрсөтүүлөр программасы

0:00 Спектакль "Сказание о Манасе"
1:40 Художественный фильм "Верные друзья" азыр эфирде
3:20 "Кыргыз искусство чеберлери"
3:55 Эскерүү кече "Ыр булак"
5:25 "Укмуштар сыры" "Океандар"
5:55 "Залкарлар"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:05 Документальный фильм "Древняя цивилизация Анасази.Таинтственные миры"
7:58 Концерт "Ырымды сага арнаймын"
9:00 "Концерт "Жүңгөгө сапар"
11:05 "Телесериал" "Чуулгандуу сүрөтчү" 1-бөлүм
12:30 Концерт "Күү майрамы"
14:10 Балет П.И.Чайковский "Спящая красавица"
16:40 Даректүү тасма "Кымыз"
17:00 "Музыка дүйнөсү" Композитор Насыр Давлесовдун 90 жылдыгына карата
17:35 Художественный фильм "Мимино"
19:10 "Кылым күүлөрү"
19:25 "Кыргызга кызмат кылгандар"
20:05 "Өкүт" Аскар Идрисов
20:25 "Айтыш" Акындар айткан "Таш кордо"
21:05 "Көчмөндөрдүн изи менен" "Кыргыз даамы"
21:30 Концерт "Дел мэй" и "Устатшакирт"
22:35 "Телесериал" "Чуулгандуу сүрөтчү" 2-бөлүм
23:51 "Кылым күүлөрү"