Көрсөтүүлөр программасы

0:00 Спектакль "Ревизор"
2:35 Даректүү тасма "Түнкү күзөт"
2:55 "Кыргыз искусство чеберлери" Алтынбек Сапаралиев
3:35 "Концерт классической музыки"
4:33 Көркөм тасма "Махабат дастаны"
5:55 "Укмуштар сыры" "Жер тирүүлүктүн планетасы"
6:30 "Улуу мурас" "Сүт азыктары"
6:50 "Алтын казына"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:00 Художественный фильм "Миа и белый лев"
8:40 "Концерт классической музыки" Шедевры оперной классики
9:50 "Кылым күүлөрү"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:05 Поэзия кече "Дүк-дүк жүрөк" Олжобай Шакир
12:35 Балет Гала-концерт мировых звезд балета
14:05 Даректүү тасма "Чокморов"
15:00 Концерт "Сагынуу" Т.Асаналиев жана Ү.Тилегенова
16:30 "Жаныбарлар дүйнөсү" "Деңиз туткундары"
17:05 "Инсан" Абдылдажан Акматалиев
17:45 Художественный фильм "Агора" азыр эфирде
19:50 "Сүрөттөр сүйлөйт" Төлгөбек Койчуманов
20:05 "Бейне" Чолпон Жумагулова
20:40 "Өмүр сызыгы" Сайра Кийизбаева
21:00 "Өзөктүү өмүр-баскан жол" Турсун Уралиев
22:30 Художественный фильм "Дыши ради нас"