Көрсөтүүлөр программасы

0:05 Опера Сан Карло театры "Отелло" азыр эфирде
2:40 Художественный фильм "Зита и Гита"
5:25 "Музыканын керемет ыргактары" Кайыргүл Сартбаева
6:00 "Адам жана сүрөтчү" Бообек Арыков
6:10 "Алыкулдун изи менен"
6:40 "Кылым күүлөрү"
6:58 Кыргыз Республикасынын гимни
7:00 Художественный фильм "Бонни и Клайд"
9:10 "Концерт классической музыки" "Симфоническое кино"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:00 Телесериал "Чынгыз хан" 14-бөлүм
11:50 Концерт Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле
14:05 Спектакль "Манастын уулу Семетей"
16:05 "Кылым күүлөрү"
16:15 "Жаныбарлар дүйнөсү" "Канаттуулардын үндөрү жана сайроолору"
16:45 Художественный фильм "Мимино"
18:20 "Арт-Салон" Булат Минжилкиев
18:50 "Кылым күүлөрү"
19:00 "Кинобаян" "Махабат дастаны"
19:30 "Мы Кыргызстанцы" Славянский базар
20:00 "Бейне" Калемкаш Атамкулова
20:50 "Байыркынын издери" Монголия
21:15 Концерт "Экран жылдыздары энелер менен"
23:15 Телесериал "Чынгыз хан" 15-бөлүм