Көрсөтүүлөр программасы

0:12 Художественный фильм. "Аттила"
2:32 Концерт. "Үч теректин үч кызы" А,Л,Д Райымбековалар азыр эфирде
4:05 Спектакль. Ч.Айтматов "Кылым карытар бир күн"
5:45 "Линия жизни". Фарух Садыркулов
6:23 "Дариканын музыкалык өргөсү". Нурак Абдрахманов
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Концерт джазовой музыки. Аян Полстер
7:39 Художественный фильм. "Аттила"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:05 "Абаз"
11:50 "Кылым күүлөрү"
12:00 "КЫРГЫЗ ТААНУУ". ТҮЗ ЭФИР
12:40 Документальный фильм. "Дом на краю"
14:33 Чыгармачылык кече. "Гүлдөй жан " Э.Эрматов
15:34 "ТВ казынасынан"
15:57 "Тил өзөк". Эл аралык тил күнүнө карата
16:44 "Кыргызга кызмат кылгандар". К.Юдахин
17:09 "Тил өзөк". Эл аралык тил күнүнө карата
17:39 "Кылым күүлөрү"
17:51 Концерт классической музыки. "Симфоническое кино" часть 1-я
18:45 "Тил - улуттук кенч". Т.Сыдыкбеков
19:00 "КЫРГЫЗ ТААНУУ"
19:40 Эскерүү кече. "Тил - улуттук мурас, улуттук кенч, улуттук байлык" Т.Сыдыкбеков
20:58 "Журналист - сабат үлгүсү". Мамлекеттик тил күнүнө карата
22:00 Адабий-музыкалык кече. "Улук болсом-тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун"
23:00 Художественный фильм. "Гений и безумец"