Көрсөтүүлөр программасы

0:40 Документальный фильм "Откровение пирамид. Исследование изменивший мир"
2:22 Концерт "Тенгри MUSIC"
4:19 Художественный фильм "Мой мир" азыр эфирде
6:02 Мировая классика Андре Рьё
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Художественный фильм "Прощай, Кристофер Робин"
8:41 Фильм-сказка "Сказка о потерянном времени"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
10:50 Оперетта "Алтын уя" балдар опереттасы
12:00 "Нур замандын балдары"
13:38 Фильм-сказка "Сказка о царе Салтане"
15:00 "Балдар биздин келечек" А.Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры
15:40 Мировая классика Детский хор
17:20 Документальный фильм "Мегазаводы: Супер аттракционы"
18:00 "Алтын балалык" Кыргыз мамлекеттик цирки
19:00 "Балдар бактылуу болсо" Д.Кудаяров
19:25 БАЛЕТ "Доктор Айболит"
20:25 "КиноMusic"
20:40 Спектакль "Письмо самолётики"
21:55 Концерт "Ак шоола" балдар хоруна 30 жыл
23:23 Художественный фильм "Маугли. Книга джунглей"