Көрсөтүүлөр программасы

01:25 Мировая классика опера "Аида"
03:50 Документальный фильм "Нарынский дневник"
04:43 Концерт "Королева флейты" В.Гузман
05:40 Спектакль Ч.Калыбекова " Онтоосу кѳп общий дом"
06:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
07:00 Художественный фильм "Принцесса Монако"
08:35 Концерт К.Орозов атындагы эл аспаптар оркестри
10:00 "Жүңгөгө сапар"
10:30 Документальный фильм "Все тайны космоса"
11:37 "ТВ казынасынан"
12:00 "ОБОЛОГОН ОБОНДОР"
13:00 БАЛЕТ "Эсмеральда"
15:04 Концерт "Элимден болсун ак бата" А.Кыдыралиев
17:15 "Укмуштар сыры"
17:45 Документальный фильм "Звени комуз" С.Токтакунова
18:08 Спектакль "Скелет"
19:15 "Кыргызга кызмат кылгандар" Б.Юнусалиев
19:50 "Улуу мурас" Кыргыз тайганы
20:10 "КиноMusic"
20:23 "Ааламга кат" Н.Алымбеков
21:00 "Абаз" азыр эфирде
21:45 Концерт "Сезим" М.Осмонов
23:27 Художественный фильм "Беглецы"