Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:03 Аба ырайы
6:09 Биринчиде музыка
7:00 Кыргызстан
8:40 Күндүн темасы
9:25 Новости на Биринчи радио
9:30 Азаттык
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:35 Коом жана дин
10:55 Биринчиде музыка
11:00 Новости на Биринчи радио
11:05 Күндүн темасы
11:30 Биринчиде жаңылыктар
11:35 Күндүн темасы
12:00 Достук радиосу
13:00 Кыргызстан
13:30 Гений
14:00 Кытай терезеси
15:00 Азаттык
15:30 "Туркия үнү" радиосу
16:00 Новости на Биринчи радио
16:05 BBC sport news
16:09 Күндүн темасы
16:30 Биринчиде жаңылыктар
16:35 Күндүн темасы
17:00 Кыргызстан
17:30 Кыргызстан
18:30 Итоги дня
19:00 ВВС
19:30 Күн жыйынтыгы
20:00 Азаттык
21:00 ВВС
21:30 Азаттык
22:00 BBC News
22:06 Жума хутбасы
22:30 Жума хутбасы
23:00 Күн жыйынтыгы
23:28 Итоги дня
23:58 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни