Көрсөтүүлөр программасы

6:00 Станциянын ачылышы.КРнын Гимни
6:03 Аба ырайы
6:09 Биринчиде музыка
6:57 Сөздүк
7:00 Кыргызстан
8:40 Күндүн темасы
9:25 Новости на Биринчи радио
9:30 Азаттык
10:30 Биринчиде жаңылыктар
10:35 Экология
10:44 Улуттук Банк билдирет
10:54 Сөздүк
10:57 Биринчиде музыка
11:00 Новости на Биринчи радио
11:05 Тема дня
11:30 Биринчиде жаңылыктар
11:35 Тема дня
12:00 Биринчиде жаңылыктар
12:05 Спорт плюс
12:50 Радиокүзөт
13:00 Кыргызстан
13:30 Кыргызстан
14:00 Кытай терезеси
15:00 Азаттык
15:30 "Туркия үнү" радиосу
16:00 Новости на Биринчи радио
16:05 BBC sport news
16:09 Күндүн темасы
16:30 Биринчиде жаңылыктар
16:35 Күндүн темасы
17:00 Кыргызстан
17:30 Кыргызстан
18:30 Итоги дня
19:00 ВВС
19:30 Күн жыйынтыгы
20:00 Азаттык
21:00 ВВС
21:30 Азаттык
22:00 BBC News
22:06 Инсанат
22:30 Инсанат
23:00 Күн жыйынтыгы
23:28 Итоги дня
23:58 Станциянын жабылышы.КРнын Гимни