Улуу Жеңишке 75 жыл! Генерал-майор Жоомарт Бошкоев атасынын эрдиктери тууралуу/ ИШ ИЛГЕРИ

753

Улуу Жеңишке 75 жыл! Улуу Ата Мекендик согуш ардагеринин уулу генерал-майор Жоомарт Бошкоев атасынын эрдиктери тууралуу