Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 Muz-Time
7:10 Көңүлдүү көнүгүү
7:15 Познавайка сейчас в эфире
9:17 Бум-Шоу
9:34 Таалимтай
9:44 Сонун ыр
9:46 Мультсериал КР
9:49 Мультсериал
10:00 Сонун ыр
10:02 Мультсериал КР
10:16 Мультсериал
10:39 Сонун ыр
10:41 Менин оюм
10:47 Мультфильмы КР
12:00 Mult Time
15:02 Мультфильмы
16:27 Мультсериал КР
16:30 Сонун ыр
16:32 Мультфильмы
17:57 Насыят
18:02 Развлечёба
20:01 Мультфильмы
21:43 Мультсериал КР
21:46 Muz-Time
21:56 Сонун ыр
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!