Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 СТС kids
10:01 ТЕЛЕСАБАК
10:45 Мультсериал
11:00 ТЕЛЕСАБАК
11:14 Мультсериал
11:20 ТЕЛЕУРОК
11:37 Мультсериал
11:40 ТЕЛЕСАБАК
11:57 Мультсериал
12:00 ТЕЛЕСАБАК
12:12 Мультсериал
12:20 ТЕЛЕУРОК
12:40 ТЕЛЕСАБАК
12:53 Мультсериал
13:00 ТЕЛЕСАБАК сейчас в эфире
13:12 Мультсериал
13:20 ТЕЛЕУРОК
13:40 ТЕЛЕСАБАК
13:54 Мультсериал КР
14:00 ТЕЛЕСАБАК
14:11 Мультсериал
14:20 ТЕЛЕУРОК
14:33 Мультфильмы КР
14:40 ТЕЛЕУРОК
14:55 Мультсериал
15:00 СТС kids
19:32 Мультсериал КР
19:35 Мультсериал
20:00 Мультсериал КР
20:11 Мультсериал
20:36 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!