Программа передач

6:58 КРнын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:26 Сонун ыр
8:30 СТС kids сейчас в эфире
10:01 Muz-Time
10:10 Бум-Шоу
10:27 Сонун ыр
10:30 Мультсериал
10:34 Сонун ыр
10:37 Мультсериал КР
11:02 Мультсериал
11:25 Мультсериал КР
11:48 Мультфильмы КР
11:58 Мультсериал КР
12:09 Сонун ыр
12:11 Мультфильмы
13:35 Мультсериал КР
14:00 СТС kids
20:02 Сонун ыр
20:04 Мультфильмы
21:35 Мультсериал КР
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!