Программа передач

0:55 Концерт. К.Орозов атындагы эл аспаптар оркестри
2:13 Документальный фильм. "Чужие миры. Планеты вне солнечной системы"
3:00 Мировая классика. Концерт симфонического оркестра на площади Фульдского собора
4:50 Чыгармачылык кече. "Дүк-дүк жүрөк" О.Шакир
6:17 "Өкүт". Абдыкерим Сыдыков
6:37 Даректүү көрсөтүү. КР Улуттук жазуучулар союзуна 85 жыл
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Концерт. посвященный народному артисту КР Б.Алимбаеву
8:15 Художественный фильм. "Железная леди"
9:50 "Кылым күүлөрү"
10:00 "Жүңгөгө сапар"
11:00 Документальный фильм. "Удивительная дружба в мире природы"
12:00 "АДАБИЙ АЙТЫШ". ТҮЗ ЭФИР
12:40 Спектакль. "Манастын уулу Семетей" Ысык-Көл областтык музыкалык драма театры
14:51 Концерт. "Жүрөктөгү кайрыктар" Г.Сыдыкбекова
16:00 "Линия жизни". Уран Сарбагышев
16:34 Чыгармачылык кече. "Айтыштын ак жылдызы" И.Айдаркулова
19:00 "АДАБИЙ АЙТЫШ"
19:42 "Маанай" сейчас в эфире
20:00 "МАДАНИЯТ МАЙДАНЫ"
20:45 "Кылым күүлөрү"
20:55 "Улуу мурас". Булгаары кийим
21:18 Художественный фильм. "Вселенная Стивена Хокинга"
23:08 "ТВ казынасынан"
23:31 Документальный фильм. "Удивительная дружба в мире природы"