Программа передач

5:00 Таңкы концерт
5:40 Замандаш
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таңкы концерт
7:00 Кыргыз радиосунун алтын казынасынан
7:30 Лирикалык концерт
7:57 Анонс, музыка
8:00 Күн желеси сейчас в эфире
11:00 Келечек шоу
11:57 Анонс, музыка
12:00 Бекбекей-Шырылдаң
12:57 Анонс, музыка
13:00 Театр микрофондо
14:40 Кыл калем
15:00 Өнөр сереси
17:00 Акыл шерик
17:57 Анонс, музыка
18:00 Акылдан азап
18:20 Адабият алптары
18:40 Тасма
18:57 Анонс, музыка
19:00 Замандаш
19:20 Ырымды сага арнаймын
19:35 Театр дүйнөсү
19:55 Анонс, музыка
20:00 Шыгыр
20:20 Поэзия мүнөттөрү
20:30 Алтынчы күндүн кечинде
20:57 Анонс, музыка
21:00 Кытай терезеси
22:00 Ала Тоо таңшыйт
22:20 Көркөм окуу
22:50 Нон стоп
23:00 Бейпил түн
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:58 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:00 Театр микрофондо
1:40 Өнөр сереси
3:40 Шыгыр
4:00 Бекбекей-Шырылдаң