Программа передач

5:00 Таңкы концерт
5:40 Акылдан азап
6:00 Кыргыз радиосунун ачылышы
6:10 Улуу Манасты укчу маал
6:20 Таң шоокуму
7:00 Кыргыз радиосунун алтын казынасынан
7:30 Лирикалык концерт
7:57 Анонс, музыка
8:00 Кутмандуу болсун күнүңөр
8:30 Муза
8:57 Анонс, музыка
9:00 Концерт
9:30 Элеттеги элим бар
9:50 Нон стоп
10:00 Биз экөөбүз
10:30 Акылдан азап
10:50 Нон стоп
11:00 Ыр десте
11:57 Анонс, музыка
12:00 Бейне
12:57 Анонс, музыка
13:00 Театр микрофондо
14:30 Атайын чыгарылыш
15:30 Уялаш таланттар
16:00 Өрнөктүү өмүр
16:30 Аңгемелер түрмөгү
16:57 Анонс, музыка
17:00 Радиотеатр
17:30 Тагдыр тамчылары
17:57 Анонс, музыка
18:00 Бүгүн кечте
18:57 Анонс, музыка
19:00 Атайын чыгарылыш
19:57 Анонс, музыка
20:00 Ретро концерт
20:20 Поэзия мүнөттөрү
20:30 Ыр канатында
20:57 Анонс, музыка
21:00 Кытай терезеси
22:00 Айлуу түндө ак тилек
22:57 Анонс, музыка
23:00 Арзуу айткан айлуу түн
23:30 Жүрөктө калган ырлар
23:58 Кыргыз радиосунун жабылышы
0:00 Театр микрофондо
1:30 Атайын чыгарылыш
2:30 Бейне
3:30 Радиотеатр
4:00 Ыр канатында
4:30 Ретро концерт
4:50 Поэзия мүнөттөрү