Телепередачи
7:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:15

Арена

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты-2022

10:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Энергетик-Аксы (Live)

12:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Отор Ош-Салам-Алик (Live)

14:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Сулайман Тоо-Erem (Live)

16:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Кадамжай-Улар (Live)

18:00

Боец

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Футбольные обзоры CAF

20:30

Атайын чыгарылыш

20:45

Футболго баяндама CAF

21:00

PRO Бокс

22:00

Биатлон Кубок Мира-2021-2022

3:15

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:15

Арена

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты-2022

10:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Салам-Алик-Аксы (Live)

12:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Улар-Отор Ош (Live)

14:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Кадамжай-Erem (Live)

16:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Энергетик-Сулайман-Тоо (Live)

18:00

PRO Бокс

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Top News

20:30

Футболго баяндама CAF

20:45

Атайын чыгарылыш

21:00

Боец

22:00

Футбольные обзоры CAF

22:15

Биатлон Кубок Мира-2021-2022

2:55

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:15

Арена

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты-2022

10:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Улар-Erem (Live)

12:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Салам-Алик-Университет (Live)

14:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Кадамжай-Энергетик (Live)

16:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Отор Ош-Аксы (Live)

18:00

Боец

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15 сейчас в эфире

Спорт инфо

20:30

Футбольные обзоры Футбольная аналитика

21:30

Биатлон Кубок Мира-2021-2022

22:40

Бокс КР Чемпионаты-2022 (Жаштар)

0:15

Биатлон Кубок Мира-2021-2022

3:50

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни

7:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

7:15

Арена

8:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

8:15

Грек-рим күрөшү КР Чемпионаты-2022

10:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Аксы-Университет (Live)

12:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Улар-Энергетик (Live)

14:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Салам-Алик-Кадамжай (Live)

16:00

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Улуттук Лига 1-тур Erem-Отор Ош (Live)

18:00

Футбольные обзоры Футбольная аналитика

19:00

Спорт жаңылыктары Кыргыз спорту

19:15

Арена

20:00

Спорт жаңылыктары Дүйнөлүк спорт

20:15

Спорт инфо

20:30

Футболго баяндама Дүйнөлүк футболго сереп

21:30

Бокс КР Чемпионаты-2022 (Жаштар)

0:40

Биатлон Кубок Мира-2021-2022

1:55

Футбол АПЛ

3:55

Волейбол КР Чемпионаты-2022 Жогорку Лига 1-тур

6:58

Кыргыз Республикасынын Гимни