Алдыда 2020:06:05
 • 15:20 live Кыргыз күрөш БДКО-2018
 • 17:55 Эр эңиш БДКО-2018
 • 19:00 Атайын чыгарылыш
 • 19:15 Лидер Реалити-шоу
 • 20:00 Специальный выпуск
 • 20:15 Тайм-аут
 • 20:30 1+1 Владимир Власичев
 • 21:20 Художественный фильм Доспехи Бога
 • 23:10 Специальный выпуск
 • 23:20 Алыш БДКО-2018
 • 0:50 Казак күрөш БДКО-2018
 • 2:55 Кыргыз күрөш БДКО-2018
 • 5:25 Эр эңиш БДКО-2018
 • 6:30 Аргымак
 • 6:50 Специальный выпуск
 • 6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
Сүрөт баяндама
Баардыгы
Биз социалдык тармактарда