Көрсөтүүлөр программасы

0:55 "Зелёная книга". Художественный фильм
3:00 "Ала-Тоо". Информационная программа
3:37 "Гурзуф". Сериал. 8-я серия (заключительная)
4:26 "Кекеч". Көркөм фильм
5:00 "Ала-Тоо". Маалымат программасы
5:37 "Кекеч" (уландысы)
6:23 "Маанай"
6:33 "Мост". Короткометражный художественный фильм ("Кыргызтелефильм")
6:47 "Санарип Кыргызстан"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 "Маанай"
7:30 "Дом. История путешествия". Документальный фильм. Часть 1-я
8:27 "Волшебный парк Джун". Мультфильм
9:00 Новости
9:05 "Волшебный парк Джун" (продолжение)
9:52 "Таалимтай"
10:00 Күндарек
10:05 "Ойноп, оку!"
10:13 "Глобус"
10:38 "Бөбөк, сенин жомогуң"
10:44 "Жеткинчек шоу"
11:09 "Күн балдары"
11:39 К 75-летию Великой Победы. "Солдатёнок" ("Кыргызтелефильм")
12:16 "Чоор"
12:23 "Валериан и город тысячи планет". Художественный фильм
13:00 Новости
13:10 "Валериан и город тысячи планет" (продолжение)
14:00 Күндарек
14:15 "Валериан и город тысячи планет" (продолжение)
15:00 Новости азыр эфирде
15:20 "Жүңгөгө сапар"
16:05 "Маанай"
16:20 "Аруузат"
17:00 Күндарек
17:15 "Маанай"
17:30 "Кеттик тоого"
18:00 "Абаз". Телесынак
18:50 "Телеклиника"
19:20 "Не Жаңылык"
19:50 "Эрке Сары"
20:25 "Кайдасың?"
21:00 Итоги недели
22:05 "Жашоо керемет". Музыкалык программа
23:05 "One travel"
23:30 "Кызыл жоолук жалжалым". Көркөм фильм (Түркия)