Көрсөтүүлөр программасы

1:28 "Ставка на любовь". Художественный фильм
3:00 Итоги недели
3:57 "Абаз". Телесынак
4:42 "Сирано". Художественный фильм
6:32 "Телеклиника"
6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Күндарек
7:10 "Тоо ханышасы" ("Кыргызфильм") азыр эфирде
8:09 Ролики
8:14 "Пиноккио". Художественный фильм
9:00 Күндарек
9:10 "Пиноккио" (продолжение)
10:00 Күндарек
10:15 "Пиноккио" (продолжение)
10:36 "Эверест". Мультфильм
11:00 Новости
11:15 "Эверест" (продолжение)
12:00 Мировые новости
12:10 "Эверест" (продолжение)
12:30 "Күн балдары"
12:55 "Үч мышык". Мультфильм
13:00 Күндарек
13:15 "Жүңгөгө сапар"
14:00 Дүйнө жаңылыктары
14:10 "Любовь в розыске". Художественный фильм
15:00 Новости
15:15 "Любовь в розыске" (продолжение)
16:00 Дүйнө жаңылыктары
16:10 "Любовь в розыске" (продолжение)
16:25 "Таң алдында". Сериал. 6-серия
17:00 Күндарек
17:15 "Күч бирдикте" ("Кыргызтелефильм")
17:22 Народные сказания Японии и Кыргызстана. "Рокеку" и "Манас"
19:08 "Улуу мурас"
19:38 "Талант сыры". Жоомарт Бөкөнбаев
20:25 "Биздин айыл"
21:00 Жумакайрык
22:06 "Элдик хит"
23:02 "Восхождение на Фудзияму". Художественный фильм ("Кыргызфильм")