Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 СТС азыр эфирде
10:02 Muz-Time
10:12 Таалимтай
10:20 Концерт
10:45 Мультсериал
10:50 Мультсериал КР
11:01 Мультфильмы
12:34 Художественный фильм
14:24 Мультфильмы
15:01 СТС kids
19:33 Мультсериал
20:45 Таалимтай
20:53 Мультсериал
20:56 Мультфильмы КР
21:59 КРнын Гимни
22:01 Балдар үчүн бейпил түн!