Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 СТС kids
8:00 ТЕЛЕУРОК
8:16 Мультсериал
8:20 ТЕЛЕСАБАК
8:35 Мультсериал
8:40 ТЕЛЕУРОК
8:55 Мультсериал
9:00 ТЕЛЕСАБАК
9:14 Мультсериал
9:20 ТЕЛЕСАБАК
10:01 Мультсериал КР
10:13 Сонун ыр
10:15 Мультсериал КР
10:37 Мультсериал
11:01 Сонун ыр
11:03 Мультфильмы
12:41 Сонун ыр
12:43 Muz-Time
12:53 Мультсериал КР
13:00 ТЕЛЕУРОК
13:16 Мультсериал
13:20 ТЕЛЕСАБАК
13:35 Мультсериал
13:40 ТЕЛЕУРОК
13:55 Мультсериал
14:00 ТЕЛЕСАБАК
14:15 Мультсериал
14:31 СТС kids
19:32 Мультсериал КР
19:44 Сонун ыр
19:46 Мультсериал КР
20:08 Бөбөк сенин жомогуң
20:14 Muz-Time
20:24 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!