Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мультфильмы КР
8:23 Мультсериал
8:30 СТС kids
10:00 Мультсериал КР
10:04 Манас таануу
10:45 Мультсериал КР
10:49 Сериал КР
11:01 Мультсериал КР
11:12 Сериал КР
11:28 Соц ролик
11:32 Мультсериал КР
11:36 Мультсериал
12:06 Мультсериал КР
12:18 Muz-Time
12:28 Мультсериал КР
12:31 СТС kids
16:31 Мультсериал КР
16:35 Мультфильмы
17:56 Мультсериал КР
18:01 СТС kids
20:02 Мультсериал КР
20:06 Манас таануу азыр эфирде
20:46 Соц ролик
20:48 Мультсериал КР
20:50 Muz-Time
21:02 Мультсериал КР
21:13 Сериал КР
21:29 Мультсериал
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!
23:58 Кыргыз Республикасынын Гимни