Көрсөтүүлөр программасы

6:58 КРнын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:31 СТС kids
10:00 Мультсериал
10:26 Muz-Time
10:36 Мультфильмы
12:15 Мультсериал
12:31 СТС kids
16:31 Мультфильмы
17:55 Мультсериал КР
18:01 СТС kids
20:01 Концерт
20:26 Бөбөк сенин жомогуң
20:34 Мультфильмы
21:58 КРнын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!