Көрсөтүүлөр программасы

6:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
7:00 Мультфильмы
8:30 СТС kids
10:02 Мультсериал КР
10:05 Глобус
10:32 Мультсериал
10:55 Мультсериал КР
10:58 Muz-Time
11:08 Мультсериал КР
11:11 Мультфильмы
12:27 Мультсериал КР
12:31 Художественный фильм
13:49 Мультсериал КР
13:52 Мультсериал
14:20 Muz-Time
14:31 СТС kids
16:31 Мультсериал КР
16:35 Мультфильмы
18:01 СТС kids
20:01 Мультсериал КР
20:05 Соц ролик
20:22 Muz-Time
20:32 Мультсериал КР
20:39 Мультфильмы
21:58 Кыргыз Республикасынын Гимни
22:00 Балдар үчүн бейпил түн!