Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Беш ыргай
07:30 Музыка
09:00 Ретро музыка
09:30 Музыка
10:00 “TOP NEWS” (повтор)
10:10 Музыка
11:00 Жаңы ысым
11:30 Музыка азыр эфирде
12:00 Сахна
13:00 Ретро Музыка
13:30 Музыка
14:00 “Жашоо керемет”(повтор)
16:00 Беш ыргай
16:30 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
19:00 One travel
19:25 “Эрке Сары”
20:00 “Элдик хит”
20:50 Музыка
21:00 “Central Asia’s Got Talent”
22:35 “Асман” Вокалдык ТВ долбоор
00:05 Музыка
01:00 Жаңы ысым
01:30 Музыка