Көрсөтүүлөр программасы

06:58 КР Гимни
07:00 Беш ыргай
07:30 Музыка
09:00 Ретро Музыка
09:30 Музыка
11:00 Жаңы ысым
11:30 Музыка
12:00 Сахна
13:00 Ретро Музыка
13:30 Музыка
14:00 “Музыкалык Фристайл”(повтор)
14:20 Музыка
16:00 Беш ыргай
16:30 Музыка
17:00 Сахна
18:00 Музыка
19:00 Ободо
19:20 Музыка
20:20 «Элдик хит» (повтор)
21:10 Музыка
22:05 «Жашоо керемет»
23:05 Концерт (повтор)
00:35 Музыка
1:00 Жаңы ысым
1:30 Музыка